آشنایی با اعضای هیئت مدیره گذشته، کنونی و اعضای فعال انجمن

پاک نهاد، انجمن مطالعات خانواده در ایرانهیئت مدیره انجمن (دوره اول)
عبدالرضا کردی، رئیس هیئت مدیره
دکتر محمد احمدی، نایب رئیس و خزانه دار، دکتر سیامک نقشبندی
اعضاء هیئت مدیره: دکتر حکم الله همتی خلیلی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر شهلا کاظمی پور، دکتر حلیمه عنایت زهرا حسینی، صدیقه خندابی، نادر صادقیان
بازرس: محمد تاج الدین، داود معینیان

هیئت مدیره انجمن (دوره دوم)
حجت الاسلام والمسلمین حسن ناصری پور ، رئیس انجمن
دکتر عبدالرضا کردی، معاون پژوهشی
دکتر احمد به پژوه، معاون آموزشی
دکتر شکوه نوابی نژاد، معاون برنامه ریزی
دکتر فریبرز حمیدی، معاون مالی و پشتیبانی
دکتر مختار فرهادیان، معاون امور بین الملل انجمن
دکتر سید باقر میر عبدالهی، معاون کارگروه های علمی

هیئت مدیره انجمن (دوره سوم)
حجت الاسلام والمسلمین حسن ناصری پور (رئیس و دبیرکل انجمن )
دکتر عبدالرضا کردی (معاون پژوهشی )
دکتر احمد به پژوه
دکتر شکوه نوابی نژاد
دکتر محمد ملک احمدی
دکتر احمد سفیدی ( معاون رسانه و اطلاع رسانی )
سرکار خانم محدثه رستگار ( خزانه دار )
آقای مهدی فاضل فکور ( بازرس)

اعضاء فعال انجمن:
آقای مهدی فاضل فکور (معاون امور استانها و دستگاه های اجرایی انجمن مطالعات خانواده درایران)
آقای بهزاد تیمور پور (معاون فرهنگی انجمن مطالعات خانواده درایران)
آقای روح الله عابدینی یگانه (معاون هماهنگی و امور اجرایی انجمن مطالعات خانواده درایران)
آقای اصغر نعمتی (مدیریت انتشارات انجمن مطالعات خانواده درایران)
سرکار خانم ندا دیلمی (نماینده رسمی انجمن مطالعات خانواده درایران در جنوب شرق آسیا)
آقای محمد مهدی خاکباز (کارشناس مسئول فرهنگی)
آقای محمد عباسی ( کمیته انتشارات )
آقای سید هادی هاشمی (کار شناس مسئول پژوهشی)
آقای علیرضا فروزنده (مدیر روابط عمومی )
سرکار خانم فاطمه فاطمی ( مسئول دبیرخانه انجمن )
آقای  عبدالرضا زرگری

  Copyright © 2011 "Family Studies Association in Iran", Tehran

 صفحه اول